verhuur

LEVERINGSVOORWAARDEN

Acceptatievoorwaarden m.b.t. containers. Wat mag wel en niet worden beladen:

1. Schoon puin

 • WEL: Steen, beton, dakpannen, wasbak, wc pot, klinkers

 • NIET: Dakgrind, gasbeton, gips, grond, zand, hout, plastic, asbest

2. Grond

 • WEL: Zand, grond (moet droog zijn!), graszoden

 • NIET: Stenen, puin, tuinafval, stronken

3. Snoeiafval

 • WEL: Takken, bladeren, stammen, snoeiafval, stobben (grondvrij)

 • NIET: Grond, plastic, b-hout, geïmpregneerd hout, keien, stenen

4. B-hout

 • WEL: Deuren, kozijnen, meubels, geverfd en ongeverfd hout

 • NIET: Laminaat, zachtboard, bielzen of ander geïmpregneerd hout, glas, dakleer, stroplaten, beton-stroplaten, puin, stenen

5. Restafval/BSA

 • WEL: Hout, plastic, papier, karton, zachtboard, laminaat

 • NIET: Witgoed, asbest, verfresten, spuitbussen, gesloten verfblikken, oude toners of inktpatronen, verbrand afval

Let op: Mochten in onze containers stoffen worden aangetroffen, die er volgens de acceptatielijst niet in mogen zitten, wordt er zonder uitzondering de milieupolitie ingeschakeld en worden de gemaakte onkosten en opruimingskosten direct op de klant verhaald.

Beladen van de container:

 • De container mag niet hoger worden beladen dan 20 cm boven de rand van de container.

 • Container mag niet door derden verplaatst worden.

 • Deuren moeten goed gesloten zijn.

 • Container mag onder geen enkel beding het overige verkeer hinderen (bijvoorbeeld: Hulpvoertuigen zoals brandweer en reinigingsdiensten, openbaar vervoer etc.)

 • Beschadigingen aan de ondergrond (zoals asfalt oprit) zijn niet verhaalbaar op Transportbedrijf Meens Nuth. De klant draagt zorg voor voor de bescherming hiervan en zorgt, dat deze bescherming ten tijde van de aflevering van de container geplaatst is daar waar de container geplaatst moet worden.

 • Er mogen geen gloeiende, smeulende en/of brandende voorwerpen in de container worden gegooid.

 • Schade aan de container door vulmiddelen, verkeerd gebruik, specie-resten, verfresten en andere beschadigingen worden direct verrekend aan de klant.

 • Klant blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de container totdat de inhoud verwerkt is. (dit i.v.m. vullen door vreemden).

 • Indien U wilt, dat wij de container komen ophalen, verzoeken wij U om dit minimaal 1 dag van te voren telefonisch door te geven aan onze telefonist/planner om problemen (o.a. punt 8) te voorkomen. Indien U op de ophaaldag zelf belt,dan lukt het ons meestal om u te helpen,echter  kunnen wij dit niet garanderen.

 • Container dient contant te worden afgerekend aan de chauffeur. U kunt kiezen om dit te doen bij aflevering of het ophalen van de container.

 • Geen witgoed, verfresten of ander chemisch afval.

 • Tijdens het ophalen van de container dient er bij een container met een inhoud van 3 tot 6m³ minimaal 6 meter vrije ruimte aan de voorzijde van de container te zijn. Bij een container met een inhoud van 10m³ dient deze vrije ruimte minimaal 10 meter te zijn.

 • Indien er tijdens het ophalen van de container niemand aanwezig is voor de betaling of als de container niet vrij staat zoals in punt 12 beschreven, worden er extra kosten in rekening gebracht met een hoogte van € 65,-.

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u iets bestellen/huren bij Meens Nuth, neem dan direct contant met ons op!

Neem contact op