verhuur

MATERIALEN

Wij leveren de volgende materialen*.

 • Vulzand
 • Straatzand
 • Ophoogzand/cunetzand
 • Teelaarde
 • Tuingrond
 • Metselzand
 • Korrelmix
 • Betonmengsel 0-16 (zand/kiezel fijn)
 • Betonmengsel 0-31 zand/kiezel grof)
 • Stampbeton aardvochtig.
 • Voegzand
 • Leem voor dakpannen/bakstenen
 • Visleem licht
 • Visleem donker
 • Visleem vettig donker
 • Vijver klei
 • Zilverzand
 • speelbakkenzand gecertificeerd

* Deze worden los gestort of in container dit kan tot 10 m3 in container.

Direct materialen bij Meens Nuth?